Agnieszka

Home »  Agnieszka

Agnieszka2Agnieszka

absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, z

ukończoną specjalizacją Rekreacja ruchowa fitness- nowoczesne formy

gimnastyki oraz studentka Turystyki i Rekreacji na kierunku SPA &

WELLNESS. Instruktorka fitness od 2011 roku. Uczestniczka licznych

warsztatów i konwencji fitness. Specjalność to prowadzenie zajęć Body

Shape; TBC i ABT oraz FIT BALL.