BODY MENTAL

Home »  BODY MENTAL

Forma fitnessu z nurtu Body and Mind. Jest kombinacją zdobyczy zachodniej nauki – typu stretching i pilates oraz połączenia starożytnej yogi. W ćwiczeniach wykorzystuje techniki efektywnego napinania, rozluźniania i wydłużania mięśni, na których bazuje nowoczesna fizjoterapia (rdzeniowy łuk odruchowy, recyprokalne hamowanie, facilitację, kokontrakcję). Istotną częścią ćwiczeń Body Mental jest koordynacja oddechu z ruchem oraz wkodowanie prawidłowego wzorca ruchowego. Zajęcia dla wszystkich.